در حفظ و نگهداری كارت ورود به جلسه آزمون ارشد دانشگاه آزاد خود نهایت دقت را داشته باشید
داوطلبان باید در حفظ و نگهداری كارت ورود به جلسه خود نهایت دقت را داشته باشند، زیرا حوزه ها موظفند از ورود داوطلب بدون كارت به جلسه امتحان جلوگیری به عمل آورند. دكتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش گفت: حفظ كارت ورود به جلسه یك ضرورت است و حوزه ها از ورود داوطلبانی كه كارت ورود به جلسه خود را به همراه نداشته باشند، ممانعت به عمل می آورند. علوی فاضل درخصوص زمان برگزاری آزمون ها گفت: آزمون ها در رأس ساعت های اعلام شده آغاز خواهد شد، لذا داوطلبان باید یك ساعت زودتر یعنی در آزمونهای نوبت صبح رأس ساعت 7:00 و در آزمونهای نوبت عصر رأس ساعت 15:00 در حوزه های امتحانی خود حضور داشته باشند تا بتوانند بدون دغدغه حوزه امتحانی و بعد صندلی خود را شناسایی كنند. علوی فاضل در ادامه اعلام كرد: داوطلبان در هنگام استقرار در صندلی باید شماره صندلی، كارت ورود به جلسه و شماره پاسخنامه خود كنترل كنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، آن را به مسئولین حوزه اطلاع دهند. وی درخصوص دفترچه سؤالات تأكید كرد: به هر داوطلب متناسب با مجموعه امتحانی انتخابی اش، یك جلد دفترچه سؤال داده خواهد شد كه هر داوطلب ملزم است با توجه به رشته انتخابی و مواد امتحانی و ضرایب دروس به سؤالات پاسخ دهد، لذا داوطلب نباید به دروسی كه ضریب آنها برای یك رشته صفر است، پاسخ دهد. معاون سنجش و پذیرش در مورد تستی بودن سؤالات گفت: سوالات كلیه مجموعه های امتحانی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394 بجز مجموعه های: نوازندگی ساز جهانی، طراحی پارچه و لباس، طراحی فضاهای آموزشی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، طراحی شهری، معماری، طراحی صنعتی، تصویرسازی، نقاشی، ارتباط تصویری و هنرهای نمایشی كه دارای یك درس تشریحی می باشند، بصورت تستی خواهد بود. وی در ادامه افزود: در رشته های مجموعه هنر و معماری و شهرسازی آزمون اسكیس آنها بصورت عملی خواهد بود كه بطور همزمان با آزمون تستی برگزار خواهد شد. علوی فاضل گفت: همچنین رشته های كارگردانی نمایش و موسیقی نیز علاوه بر آزمون تستی دارای آزمون عملی هستند كه این آزمون بعد از اعلام نتایج آزمون كارشناسی ارشد برگزار خواهد شد كه جزییات اطلاعات آن متعاقباً اعلام خواهد شد. علوی فاضل در پایان همه داوطلبان را به آرامش دعوت و توصیه كرد: سؤالات آزمون كارشناسی ارشد به طور استاندارد طراحی شده، لذا هر فرد می تواند با اتكا به اطلاعات خود با آرامش و توكل به خداوند متعال به سؤالات پاسخ دهد.
سوالات آزمون ارشد سراسری کلیک کنید
سوالات آزمون ارشد آزاد کلیک کنید
سوالات آزمون ارشد پیام نور کلیک کنید


منبع : بانک سوالات ارشد