داوطلب گرامی


مسلماً بخشی از ثمرات تلاشهای شبانه روزی شما، در قالب نتایج امتحانات و آزمونها تبلور می‏یابد.
مركز آزمون ضمن تقدیم مراتب آرزوی موفقیت برای حصول نتایج موفقیت آمیز جنابعالی در این مسیر ارزشمند و آرزوی ملاقات شما در كلاسهای دانشگاه آزاد اسلامی، تمام سعی خود را در اعلام درست و به هنگام نتایج مبذول خواهد نمود.

به منظور تأمین و ایجاد بستری مناسب‏تر جهت ارتباط و دریافت نظرات و پیشنهادات شما جوان عزیز با توجه به طی دوره آماده سازی جهت شركت در آزمون و گذراندن روز آزمون و كسب تجربیات ارزشمندتان و دریافت قوتها و ضعفها، با عنایت به اهتمام مركز آزمون در پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان، و تأكید برارتقاء كیفیت آزمون‏ها، كاهش ضریب خطا، به منظور گزینش و جذب بهینه داوطلبان، دریافت نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما، مسئولین علمی و اجرائی را در رسیدن به اهداف چشم انداز مركز یاری خواهد نمود.


لذا منتظر دریافت ایده‏های دست نخورده و نوآورانه و تفكرات خلاق شما در برگزاری آزمونی علمی، مطمئن و منضبط با حفظ سلامت، درستی و صداقت جهت تعالی دانشگاه، خشنودی و تأمین نیازها و خواسته‏های ذینفعان می باشیم.
مركز آزمون از پیشنهاداتی كه منتهی به بهبود و تحول در شكل و محتوای آزمونها گردد به صورت كتبی قدردانی خواهد نمود.
سوالات آزمون ارشد سراسری کلیک کنید
سوالات آزمون ارشد آزاد کلیک کنید
سوالات آزمون ارشد پیام نور کلیک کنید

سوالات آزمون استخدامی ارگانهای دولتی

منبع : بانک سوالات ارشد .