جوان ترین شرکت کننده در آزمون ارشد سال 94 دانشگاه آزاد

جوان‌ترین داوطلب شرکت کننده در این آزمون، فردی 17 ساله و مسن‌ترین داوطلب، فردی 80 ساله است.


سوالات آزمون ارشد سراسری کلیک کنید
سوالات آزمون ارشد آزاد کلیک کنید
سوالات آزمون ارشد پیام نور کلیک کنید

سوالات آزمون استخدامی ارگانهای دولتی

منبع : بانک سوالات ارشد .