تاریخ انتشار کلید سوالات آزمون ارشد سال 95

کلید سوالات آزمون ارشد سراسری سال 95 که در تاریخ های 15 الی 17 اردیبهشت 95 برگزار شد در تاریخ 22 اردیبهشت 95 بر روی سایت سنجش قرار خواهد گرفت لذا برای دریافت کلید آن به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه نمایید.

در ضمن کلید و سوالات آزمون ارشد سالهای 84 الی 94 را می توانید در سایت زیر دریافت کنید.
www.banksoallat.com

انتشار کلید سوالات آزمون ارشد 95، انتشار کلید سوالات آزمون ارشد سال، کلید سوالات آزمون ارشد سال 95، دانلود کلید سوالات آزمون ارشد سال 95، دانلود کلید سوالات آزمون ارشد، دانلود کلید سوالات آزمون ارشد 95، دانلود کلید سوالات ارشد سال 95،