تاریخ برگزاری آزمون و ساعت شروع امتحان :

برای دریافت سوالات ارشد سال های گذشته به سایت www.banksoallat.com مراجعه و یا اینجا کلیک کنید

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۵ در شش نوبت صبح و عصر روز‌های پنجشنبه ۹۵/۳/۶ ، جمعه ۹۵/۳/۷ و شنبه ۹۵/۳/۸ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار میشود. زمان شروع آزمون نوبت صبح رأس ساعت ۸ و نوبت عصر رأس ساعت ۱۶ خواهد بود.